Porselenskroner/broer/fasetter

Porselenskroner

brukes der tannen trenger en større erstatning enn en fylling.

Porselensbroer

erstatter en eller flere manglende tenner.

Porselensfasetter

er tynne skall i porselen som limes på tannen som regel av estetisk årsak.