Allmenn tannbehandling

Undersøkelse med fjerning av tannsten ved hjelp av ultralyd og puss med Airflow (EMS) som effektivt fjerner overfladisk misfarging. Reparasjon av hull/ mistet fyllinger/syreskader/tanngnissing. Rotfylling hos spesialist på klinikken.